Risk Analizi & Acil Durum Eylem Planı & Çalışanlara Eğitim SÜRELERİNİZ GEÇMİŞ OLABİLİR.

Güncelleme tarihi: 7 Ağu 2019

6331 sayılı kanun ile hayatımıza giren iş sağlığı ve güvenliği kanunu işverenlerimize çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. İşyerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak üç kategoriye ayrılmıştır.

İşverenler bu hizmetlerini Bakanlıktan yetki almış Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden karşılamaktadır.


Risk değerlendirmesinin yenilenmesi


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

MADDE 12 (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre

çok tehlikeli işyerlerinde 2 yılda bir, ( yapılmaması aylık 10526 TL )

tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 4 yılda bir, ( yapılmaması aylık 13156 TL )

az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.( yapılmaması aylık 15788 TL )


(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

g) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.Dikkat:

Bu işlemleri yaptırmadığınız sürece aylık olarak tehlike sınıfınıza göre yaptırmadığınız her ay için 8615 - 25845 TL arası cezaya maruz kalabilirsiniz.

2019 Cezalarının tamamını görmek için tıklayınız.


Hizmeti almanız için:

  1. 553 7992794 Telefondan arayıp bilgi alabilirsiniz.

  2. Ortak çalışma yaptığımız SMMM bürolarına bu hizmetler ücretsiz yapılmaktadır.

  3. Uygun fiyatlarımızı öğrenmek için arayınız.


26 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör