10 Çalışanı olan işyerine sgk Teşviki

Güncelleme tarihi: 4 Haz 2020

İş kazalarını önlemek amacıyla, 2015 yılında çıkartılan yasa uyarınca ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmayan işyerlerinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren prim teşviki uygulaması başlayacak.

Ocak ayı için yapılacak bordrolarda teşvik uygulanacak. Herhangi bir kuruma müracaat edilmesi gerekmiyor. Puantaj hesaplanırken işveren payı üzerinden % 1 eksik hesaplanacak.

Çok Tehlikeli sınıfta 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerleri yararlanıyor.

2015 yılındaki yasa ile çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerlerine, ölüm ve sakatlıkla sonuçlanmayan iş kazası yaşanmaması halinde teşvik verilmesi öngörülmüştü. Üç yıl geçti ve teşvik başlıyor.

Buna göre:

Söz konusu prim teşvikinden, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde son 3 yılda iş kazası meydana gelmeyen işverenler yararlanabilecek.

Teşvik tutarı prime esas kazancın % 1’ i olacak. İşçinin aldığı brüt ücretin miktarına göre değişecek)

Üç yıl ölümlü iş kazası meydana gelmeyen bu tür işyerleri için üç yıl prim teşviki uygulanacak ve 3 yıl sürecek. 2019 yılında teşvikten yararlanmaya başlayacak olan işverenler, 2021 yılı sonuna kadar % 1 oranındaki işsizlik sigortası primini ödemeyecek.

Bir işverenin teşvikten yararlanabilmesi için Türkiye genelindeki işyerlerinde en az 10 personel çalıştırması gerekmekte. Diğer taraftan, bu sayının tespitinde, alt işverenin işçileri işverenin çalıştırdığı işçi sayısına dahil edilecek.

Alt işverene ait işyerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza yaşanması halinde hem alt işveren hem de asıl işverenin aldığı teşvik kesilecek.

Teşvikten yararlanırken meydana gelen iş kazasını bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin yararlandıkları teşvikler, gecikme zammı ile birlikte geri ödenecek ve bu işverenler 5 yıl süreyle teşvikten yararlanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, her yılın sonunda Teşvikten yararlanacak işverenleri sistemden belirleyeceğinden, işverenlerin başvuruda bulunmasına gerek kalmayacak. Ancak teşvikten yararlanmakta iken, şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, tekrar teşvikten yararlanılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması gerekecek.

Teşvikten yararlanmakta olan işyerinde çalışan sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda, izleyen aydan itibaren teşvik uygulamasına son verilecek.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla sözleşme yapmamış olan işverenler bu teşvikten yararlanamayacak.

İş yerinin çok tehlikeli sınıftan tehlikeli ya da az tehlikeli sınıfa dönüşmesi, iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi, iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin bulunmadığının sonradan tespit edilmesi durumlarında da teşvik sona erecek.

45 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör