BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Buhar Kazanı - Sıcak Su Kazanı - Kızgın Su Kazanı - Kızgın Yağ Kazanı
Basınçlı Kaplar - Hava Tankı(Kompresör) - Hidrofor Tankı - Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolü

İş Kanunu'na dayanarak çıkarılmış olan; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, nün 207. maddesi gereği işletmelerdeki tüm kazanların (buhar, sıcak su, kızgın su, kızgın yağ vb. ) 223. maddesi gereği tüm basınçlı kapların, 244. maddesi gereği de kompresörlerin periyodik olarak yılda bir kere kontrol ve deneyleri yapılmalı, raporlandırılmalı ve bu  raporların dosyalandırılması gerekmektedir.
 

KAZANLARIN PERİYODİK KONTROLÜ:

Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:207)

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ:

Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlar dan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır. 

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:223) 

KOMPRESÖRÜN (HAVA TANKI) PERİYODİK KONTROLÜ:

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere;kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir.

Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244)

KALDIRMA İLETME MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLLERİ

Vinç - Mobil Vinç - Ceraskal - Asansör - Hidrolik Asansör - Forklift - Araç Kaldırma Lifti - Platform - Transpalet - İş Makinaları

İş Kanunu'na dayanarak çıkarılmış olan; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, nün 378. maddesi gereği işletmelerdeki her türlü kaldırma makinalarının (vinç, caraskal, forklift, asansör, lift, mobil vinç vb. ) periyodik olarak 3 ayda bir  bir kere kontrol ve deneyleri yapılmalı, raporlandırılmalı ve bu  raporların dosyalandırılması gerekmektedir.

KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ:

Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar,kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:378)

 

ELEKTİK TESİSATININ PERİYODİK KONTROLLERİ

- Topraklama

- Aydınlatma

- Paratoner